Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 19

VĐQG Việt Nam Vòng 19
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Giá trị :€2210000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 11]

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Vinh Stadium

2 : 1

TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh

Giá trị :€3210000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 9]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,SE wind,755mmhg,Độ ẩm:81%