Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 17

VĐQG Việt Nam Vòng 17
Hà Nội

Giá trị :€3930000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 6]

Hà Nội

Hang Day Stadium

0 : 2

Viettel FC
Viettel FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 12]

Thời tiết:Trời âm u,25°C ,1m/s,NE wind,759mmhg,Độ ẩm:95%