Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
FC Cincinnati

Giá trị :€24980000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 2]

FC Cincinnati

TQL Stadium

3 : 1

Saint Louis City SC
Saint Louis City SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Thời tiết:Không mây,+24°C,1m/s,SW wind,759mmhg,Độ ẩm:65%