Chưa bắt đầu

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 14]

Chicago Fire

Soldier Field

- : -

Columbus Crew
Columbus Crew

Giá trị :€31600000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]