Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Uzbekistan (w) U18
Uzbekistan (w) U18

6 : 1

Kyrgyzstan (W) U18
Kyrgyzstan (W) U18