Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Trinidad and Tobago

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 98]

Trinidad and Tobago

2 : 0

Guyana
Guyana

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 154]