Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Sweden (w)U16
Sweden (w)U16

0 : 1

Switzerland (w) U16
Switzerland (w) U16