Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Slovenia U16
Slovenia U16

4 : 2

GreeceU16
GreeceU16