Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Slovakia (w) U16
Slovakia (w) U16

2 : 1

Finland (w)U16
Finland (w)U16