Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Montenegro U18
Montenegro U18

3 : 2

North Macedonia U17
North Macedonia U17