Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Montenegro U16
Montenegro U16

1 : 2

North Macedonia U16
North Macedonia U16