Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Latvia (w) U16
Latvia (w) U16

1 : 1

Sweden (w)U16
Sweden (w)U16