Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Italy U16 (W)
Italy U16 (W)

3 : 1

Serbia (w) U16
Serbia (w) U16