Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Finland (w)U16
Finland (w)U16

2 : 3

Italy U16 (W)
Italy U16 (W)