Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Bosnia & Herzegovina U19
Bosnia & Herzegovina U19

Training Center FFBiG (Zenica)

1 : 1

Slovenia U19
Slovenia U19

Thời tiết:Trời âm u,+15°C,1m/s,WNW wind,760mmhg,Độ ẩm:89%