Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Belgium U16 (W)
Belgium U16 (W)

0 : 4

Germany (w) U16
Germany (w) U16