Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Austria U17 (W)
Austria U17 (W)

1 : 0

France U16 (W)
France U16 (W)