Đã hoàn thành

Ngoại Hạng AnhVòng 38

Ngoại Hạng Anh Vòng 38
Liverpool

Giá trị :€1080000000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 3]

Liverpool

Anfield

2 : 0

Wolverhampton
Wolverhampton

Giá trị :€387900000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 13]

Thời tiết:Không mây,22°C ,5m/s,NW wind,761mmhg,Độ ẩm:49%